Page:     1 2 3 4 5 
- MEDULIN  MUKALBA -
- MEDULIN MUKALBA - više
PRODANO
Tehnički podaci
Površina 1.212 m2 (1.671 m2)
Naselje / zona Mukalba
Grad / općina Medulin
Vrsta Urbanizirano zemljište
Namjena Stambena (S)
Vlasništvo Terra Firma d.d.
- ŠTINJAN, PULA -
- ŠTINJAN, PULA - više

Cijena: na upit

Tehnički podaci
Površina 15.824m2
Naselje / zona Veli vrh
Grad / općina Pula
Vrsta Urbanizirano zemljište
Namjena Stambena (S)
Vlasništvo Terra Firma d.d./
Terra Mediterranea d.d.
- TERRA TISON, VODNJAN -
- TERRA TISON, VODNJAN - više

Cijena: na upit

Tehnički podaci
Površina 9.690 m2
Naselje / zona Vodnjan
Grad / općina Vodnjan
Vrsta Urbanizirano zemljište
Namjena Poslovna namjena (K2)
Vlasništvo Terra Tison d.o.o./Terra Firma d.d.

Page:     1 2 3 4 5