- VILLA HRELJIĆI -

PRODANO !!!

Tehnički podaci
Površina cca 1888m2
Naselje / zona Hreljići
Grad / općina Marčana
Namjena Kuća za odmor
Vlasništvo Terra Firma d.d
.
Opis
Projekt Vile Hreljići razvija se na površini od 7.400 m2 koja je podijeljena na četiri zasebne građevinske parcele. Na svakoj pojedinoj parceli predviđena je gradnja jednog samostojećeg objekta s vanjskim bazenom.
Vile su zamišljene kao privatne rezidencije za odmor ili kao turistički objekti za iznajmljivanje koji su sve traženiji na području Istre te bilježe sve veću popunjenost stranim turistima.
Uzimajući u obzir svrhu i namjenu vila, svaka pojedina vila projektirana je prema parametrima nužnim za takvu namjenu uključujući veličinu same građevinske parcele, raspored i sadržaj prostorija te privatnost svake vile.
Sve vile arhitektonski imaju isti dizajn, ali s različitim tlocrtnim površinama na tri razine: podrum, prizemlje i kat ukupnog smještajnoga kapaciteta za boravak 8 - 9 osoba.

Ekskluzivna ponuda
Projekt Vile Hreljići omogućen je od strane dioničkih društava, Terra Firma i Terra Mediterranea, koji su vlasnici nekretnine. Projekt Vile Hreljići izvanredna je investicijska prilika, na iznimnoj lokaciji, s mogućnošću cjelogodišnjeg poslovanja ekskluzivnog turističkoga objekata. U tu je svrhu potrebno prilagoditi materijale izgradnje i odabrati ciljanu skupinu.

Naš je interes pronalaženje investitora koji će realizirati projekt Vile Hreljići. Predmet kupoprodaje je zemljište sa kompletnom projektnom dokumentacijom.


Tehnički podaci:

Vila 1. PRODANO

Površina parcele: 1888m2
Bruto površina objekta: 384 m2
Neto površina objekta: 304 m2
Površina bazena: 60m2
(mogućnost izmjene projekta)
Vila 2. PRODANO
Površina parcele: 2382 m2
Bruto površina objekta: 359 m2
Neto površina objekta: 285 m2
Površina bazena: 60m2
(mogućnost izmjene projekta)
Vila 3. PRODANO
Površina parcele: 1886 m2
Bruto površina objekta: 341 m2
Neto površina objekta: 267 m2
Površina bazena: 60m2
Vila 4. PRODANO
Površina parcele: 1891 m2
Bruto površina objekta: 343 m2
Neto površina objekta: 264 m2
Površina bazena: 60m2